Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ

Фото мэдээ

Шинэ тогтоолууд